ERIA1050 Autism Spectrum Disorder, Severe and Multiple Disability: Prerequisites, Support Services and Education (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus, kehitysvammaisuus
kohderyhmän koulutushistoria ja nykytilanne
kuntoutus, hoiva, opetus, vaativa erityinen tuki
toiminta-alueittainen opetussuunnitelma
etiikka ja sosiaalinen vammaistutkimus

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*määritellä käsitteet autismikirjo, kehitysvamma, moni- ja vaikeavammaisuus
*tarkastella kriittisesti em. kohderyhmän opetukseen liittyviä taustaoletuksia opetettavuuteen ja koulutettavuuteen liittyen
*arvioida erilaisia pedagogisia tukipalveluja
*analysoida vammaisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Study materials

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item