ERIPER Basic Studies in Special Education (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

keskeiset erityispedagogiikan käsitteet ja sisällöt
oppimisen ja koulunkäynnin tuen periaatteet

Learning outcomes

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata ja määritellä erityispedagogiikan tieteenalana ja toimintana

Structure

Select all (25 cr)