OKLA1300 Work Community and Society (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Yhteiskunnalliset kehystekijät
Yhteistoiminnallisuus
Työyhteisön kehittäminen, työssä oppiminen ja moniammatillinen yhteistyö
Yhteistyö perheiden ja muiden tahojen kanssa

Suoritustavat

Osallistuminen luentoihin ja seminaarityöskentelyyn pienryhmässä, oppimistehtävien teko ja/tai kirjallisuuden tenttiminen. Ilmiölähtöinen oppimistehtävä pienryhmässä.

Arviointiperusteet

Seminaarityön muoto, sisältö ja esittäminen sekä luentopäiväkirjan sisältö ja/tai tentittävään kirjallisuuteen perehtyminen.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- integroida kokemuksiaan ja käsityksiään työyhteisön ja palvelujärjestelmän tutkimiseen
- tutkia työyhteisön ja yhteiskunnan ilmiöitä ja jäsentää niitä teoreettisten käsitteiden avulla

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot

Study materials

Luentomateriaalit ja kurssikirjallisuus sekä oppimistehtävän kirjallisuus ja tutkimusaineisto. Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali:

Literature

  • 1. Ahonen, S. 2003. Yhteinen koulu – tasa-arvoa vai tasapäi-syyttä? Tampere: Vastapaino.; ISBN: 951-768-128-3
  • 2. Collinson, V. & Cook, T. F. 2007 Organizational learning. Improving learning, teaching, and leading in school systems. Thousand Oaks: SAGE.; ISBN: 9781412916868
  • 3. Salminen, J. 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.; ISBN: 9789518512496

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item