Bachelor's Degree Programme in Business Studies

Degree title:
Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

All the Bachelor's degree programmes at JSBE (accounting, corporate communication, economics, management and leadership, marketing) are offered in Finnish and you need to have a good command of the Finnish language in order to apply.

Learning outcomes

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application
Kauppatieteiden kandidaatti osaa jäsentää ja arvioida organisaation toiminnan keskeisiä periaatteita ja teorioita.
GOAL 2 Discipline based knowledge and responsible business
Kauppatieteiden kandidaatti tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.
GOAL3 Research skills
Kauppatieteiden kandidaatti pystyy tieteellisen tutkimuksen tekoon sekä hankkimaan tietoa ja analysoimaan sitä kriittisesti.
GOAL 4 Communiction and language skills
Kauppatieteiden kandidaatilla on riittävät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.

Structure

Select all