XAR0006 Arabic 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
English
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Täydennetään perustason kielitaitoa ja syvennetään kieliopin tuntemusta. Opetellaan selviytymään elämän arkitilanteissa.

Suoritustavat

Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset.

Learning outcomes

Alkeiskielitaidon täydentäminen (A1.2 Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- kertoa tarkemmin itsestään ja lähiympäristöstään
- selviytyä jokapäiväisissä asiointitilanteissa
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutusta aiheesta
- muodostaa yleiskuvan lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä

Description of prerequisites

Arabia 1 tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Arabic, Finnish

Teaching