XVET001 Business Russian (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään liike-elämän sanastoon ja liikeviestinnän teksteihin ja hankitaan tietoa venäläisestä yritysmaailmasta.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja. Jokainen opiskelija pitää myös yhden suullisen esityksen kurssin aikana.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys). Suoritettuaan kurssin hyvällä arvosanalla opiskelija:

- osaa keskustella liike-elämästä käyttäen sopivaa tyyliä ja täsmällistä sanastoa.
- osaa toimia venäläisen liikekulttuurin mukaisesti työelämän tilanteissa.
- kykenee ymmärtämään venäläisen liikeviestinnän olennaisimmat piirteet.
- osaa muotoilla selkeästi jäsennettyjä tekstejä.

Additional information

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille.

Taloustieteen opiskelijoille, joilla venäjä on 2. vieras kieli, kurssi on osa heille räätälöityä opetusta.

Description of prerequisites

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. venäjän valmentavan kurssin suorittaminen.

Study materials

"Секрет успеха 1": Yrityksen viestintää, Sirkka-Liisa Ojanen, Erja Laurila-Hellman, Irina Prokkola

Literature

  • Ojanen Sirkka-Liisa, Laurila-Hellman Erja, Prokkola Irina<br />"Секрет успеха 1": Yrityksen viestintää; ISBN: 9789526051352, 9526051351

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kriteeripohjainen arviointi tavoitteisiin pohjautuen. Kurssilla testataan sekä suullinen että kirjallinen ymmärtäminen, kirjoitetaan kaksi arvioitua tekstiä ja pidetään suullinen esitys.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
No published teaching