XSL0006 Slovak 2 (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tavoitteena on oppia selviytymään melko sujuvasti useimmissa epävirallisissa suullisissa ja kirjallisissa käytännön tilanteissa, jotka koskevat esim. arkielämää, työtä, opiskelua tai omia kiinnostuksen kohteita. Pyritään kieliopin ja rakenteiden hallintaan, sekä kehitetään sanastoa.

Suoritustavat

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä eri muodoissa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä opiskelun ja työelämän yleisissä tilanteissa
- osaa tuottaa yksinkertaisia, pääosin yhtenäisiä tekstejä
- osaa käyttää kiertoilmauksia
- osaa varmistaa ymmärtäneensä keskustelua toistamalla
- hallitsee perusrakenteet kohtalaisesti
- saa varmuutta ja sujuvuutta
- Taitotaso: A2 (CEFR)

Additional information

Suositus ajoituksesta: kevätlukukausi.

Description of prerequisites

Slovakin alkeiskurssi tai vastaavat tiedot ja taidot slovakin kielestä.

Recommended prerequisites

Study materials

Krížom krážom. Slovenčina A1. Kamenárová et al. Univerzita Komenského, Bratislava 2012.


Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/

Literature

  • Krížom krážom. Slovenčina A1+A2. Cvičiebnica. Ivoríková, H. et al. Universuta Komenského, Bratislava, 2009.; ISBN: 978-80-223-2809-8

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
jatkuva arviointi
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching