JSBY1210 Brush up your Mathematics (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla käsitellään käytännön soveltajan kannalta keskeisimpiä lukion pitkän matematiikan sisältöjä.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa ratkaista tavanomaisimpia yhtälöitä, yhtälöpareja ja epäyhtälöitä
- tunnistaa ja osaa käsitellä perusfunktioita ja osaa hahmotella niiden kuvaajia
- hallitsee derivoinnin ja integroinnin alkeet
- osaa minimoida ja maksimoida yhden muuttujan polynomimuotoisen funktion

Additional information

Varsinainen opetus periodissa 1. Muina aikoina itsenäinen opiskelu kurssimateriaalien avulla ja suorittaminen tenttimällä.

Lopputenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ympäri vuoden.

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Study materials

Mikä tahansa lukion pitkän matematiikan oppikirjasarja.
Kaija Häkkinen: Matematiikan propedeuttinen kurssi (kirja tai verkkomoniste)
Muu materiaali kerrotaan kurssin aikana tai voi kysyä luennoitsijalta.

Literature

  • Häkkinen Kaija, Matematiikan propedeuttinen kurssi, mikä tahansa painos; ISBN: 951-39-0300-1

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Harjoitustehtävät ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching