XVEX1002 Russian Communication (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusstrategioita sekä esiintymis- ja argumentointitaitoja.

Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, venäläinen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Kurssi sisältää vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Vuorovaikutustaitojen itse- ja vertaisarviointi.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä
· pystyä osallistumaan opiskeluun ja työelämään liittyviin vuorovaikutustilanteisiin
· osata perustella oma mielipiteensä ja argumentoida
· kyetä itsenäisesti kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan

Additional information

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille

Teema: Vuorovaikutustaitoja venäjäksi työelämään, yliopisto-opintoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Aihepiireinä mm. työelämä ja yliopisto-opiskelu, Suomen ja Venäjän vertailu (yhteiskunta, kulttuuri, arvot), ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Description of prerequisites

Valmennuskurssin suorittaminen

Recommended prerequisites

Study materials

Kafe Piter 2

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian

Teaching