XVEX1001 Russian Text Skills (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan luku- ja kirjoittamisstrategioita, tärkeimmän asiasisällön löytämistä tekstistä sekä selkeän tekstin tuottamista ja argumentointitaitoa. Kurssilla käydään läpi muutamien tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Suomenkielinen referaatti opiskeliijan valitsemasta venäjänkielisestä artikkelista.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· pystyä hakemaan itsenäisesti tietoa venäjänkielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
· pystyä poimimaan tekstistä sen pääsisältö
· tiedostaa erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja
· kyetä tuottamaan rakenteeltaan selkeää kieltä
· pystyä tietoisesti kehittämään omaa kirjallista viestintäänsä venäjäksi

Additional information

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.

Teema: Venäjänkielinen työelämä, yhteiskunta ja yliopisto-opinnot

Description of prerequisites

Valmennuskurssin suorittaminen

Recommended prerequisites

Study materials

Opettajan ja opiskelijoiden laatima

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Luetun ymmärtäminen ja tekstin tuottaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian

Teaching

x

Independent study (2–3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
No published teaching