JSBA1120 Methods of Data Collecting (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Kauppatieteiden julkaisukäytännöt, oman tutkimusaiheen analysointi ja hakutermien löytäminen, keskeiset taloustieteiden tiedonlähteet ja keskeisten taloustieteiden tietokantojen hakutoiminnot ja haun muokkaaminen, hakutulosten kriittinen arviointi. Tiedonhankintasuunnitelman soveltaminen tutkimusprosessissa.
- Tiedon käytön eettiset periaatteet, viitteiden tallentaminen, viittauskäytännöt.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa käsitteellistää ja jäsentää tiedontarpeensa omasta tutkimusaiheestaan
- ymmärtää tiedonhankintasuunnitelman merkityksen ja osaa soveltaa sitä tutkimusprosessissa
- löytää ja tunnistaa luotettavia tiedonhankintakanavia taloustieteiden julkaisukäytäntöjen pohjalta
- osaa valita oman tutkimusaiheensa kannalta keskeiset tiedonlähteet
- löytää omaa tutkimusaihettaan kuvaavia hakutermejä ja pystyy yhdistämään ne hakulauseeksi
- osaa arvioida hakutulosten tieteellisyyttä
- pystyy kriittisesti arvioimaan hakutuloksia ja muokkaamaan hakua
- tuntee viittauskäytännöt ja tiedon käytön eettiset periaatteet
- osaa käyttää RefWorksia viitteidenhallinnassa

Additional information

Ajoitus: 3. opintovuoden syksy, samanaikaisesti aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma -opintojakson kanssa.

Study materials

Kopassa oleva kurssiaineisto.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching