JSBA5210 Society, Business and Sport (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssi koostuu useiden eri luennoitsijoiden esityksistä, joissa käsitellään muun muassa liikunta- ja urheilualan yrityskenttää, urheilun kansalaistoiminnan ja huippu-urheilun risteytyviä käytäntöjä, liikunta- ja urheilualan yrittäjänä toimimista, urheilumarkkinointia, urheilujohtamista, laskentatoimea urheilujohtamisen apuna, urheilun rahoituskäytäntöjä sekä muuttuvia urheilumediamarkkinoita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää liikuntakulttuurin ja liiketoiminnan peruskytkennät
- tunnistaa keskeiset aihealueisiin liittyvät käsitteet
- hahmottaa suomalaisen liikunnan ja urheilun sekä liiketoiminnan nykytilaa ja nykytilaan johtaneita muutoksia

- on saanut esiintymiskokemusta ja valmiuksia pienryhmässä toimimiseen.

Additional information

Kurssi järjestetään Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja liikunnan yhteiskuntatieteiden yhteistyönä.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi. Luentoja 21 tuntia ja päätösseminaarit 3 x 2 tuntia (kontaktiopetusta yhteensä 27 tuntia). Kevätlukukausi.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen luennoille, luentopäiväkirja, ryhmätehtävä
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Läsnäolovelvollisuus kurssilla vähintään 85 % = vähintään 11/13 kertaa läsnä luennoilla/ryhmätöiden purkuseminaareissa. 3-4 poissaoloa mahdollista korvata tehtävillä, 5 poissaoloa tai enemmän johtaa arvosanaan hylätty.
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille. Luentoja 21 tuntia ja ryhmätöiden purkuseminaareja 3 x 2 tuntia (kontaktiopetusta yhteensä 27 tuntia). Kurssille osallistuva pitää henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa, mikä palautetaan kurssin päättyessä kurssin vastuuhenkilölle. Oppimispäiväkirjaan kirjoitettavien tekstien tarkoituksena on käsitellä luentojen – erityisesti niillä tarjoiltavien ”kuumien perunoiden” – herättämiä ajatuksia, ei laatia luentoreferaattia.

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Kurssilla laaditaan ryhmätehtävä, mikä esitellään kurssin lopuksi ryhmätöiden purkuseminaarissa.

Teaching