PSYSYV Advanced Studies in Psychology (120+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

Työelämävalmiudet, syventävät teoriaopinnot ja tutkimusosaaminen.

Learning outcomes

Syventävän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee psykologian ammattityössä tarvittavia perustaitoja ja -tietoja, ja hänellä on syventäviä tietoja laitoksen tutkimusalueilta ja tutkimuksen teosta. Opiskelijalla on syventävät tiedot psykologin ammatissa tarvittavista diagnostisista menetelmistä, ja hän osaa soveltaa aiemmin hankittuja tietoja käytännön asiakastilanteissa. Opiskelijalla on syventävä teoriatietämys vähintään yhdeltä psykologian osaamisalueelta, ja hän hallitsee tutkimuksenteon eri vaiheet ja osaa kirjoittaa tieteellisen raportin.

Additional information

Osa opintojaksoista voidaan järjestää myös englanniksi. 

Structure

Select all (119–160 cr)