PSYS4600 Adulthood as a life stage (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kehityksen kumulatiivisuus, siirtymät, elämän käännekohdat, maturaatio ja persoonallisuuden kehitys aikuisiällä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää aikuisiän psykologiseen kehitykseen liittyvät keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa kehitykseen liittyviä käsitteitä, teorioita ja lainalaisuuksia yksilöllisiä elämänkulkuja vasten. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan haastatteluharjoitukseen ja seminaarityöskentelyyn perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan haastatteluharjoitukseen ja seminaarityöskentelyyn perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Haastatteluharjoitukset ja seminaari

Teaching