PSYS3110 Psychological Assessment and Report Writing (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Psykologisen arvioinnin perusteet, ammattiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä harjoittelu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa psykologin ammattiin liittyvän arvioinnin, arviointivuorovaikutuksen, palautteen antamisen ja psykologin lausunnon kirjoittamisen perusteet. Opiskelija tuntee psykologina toimimiseen liittyvät oikeudet, velvollisuudet ja ammattieettiset kysymykset. 

Additional information

Vain psykologian maisterin tutkintoa opiskeleville. Suoritetaan samanaikaisesti opintojaksojen PSYS3120, PSYS3130 ja PSYS3140 kanssa.

Pakollinen läsnäolo.

Description of prerequisites

Psykologian kandidaatin tutkinto tai vastaava tutkinto.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot ja tentaattorin ilmoittama kirjallisuus sekä arviointimenetelmien tulkinnan ja lausunnon kirjoittamisen harjoittelu pienryhmissä. Pakollinen läsnäolo.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Hyväsksytty - hylätty. Pakollinen läsnäolo.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot.

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Hyväksytty -hylätty. Pakollinen läsnäolo.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot.

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Hyväksytty -hylätty. Pakollinen läsnäolo.
Language:
Finnish
Study methods:

Harjoitusryhmät ja loppuraportti.

Teaching