PSYS3302 Family therapy (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Systeemisen lähestymistavan kuvaus ja kehityshistoria, intersubjektiivisuus ja sosiaaliset verkostot; perheterapian eri suuntaukset ja sovellusalueet; perheterapia Suomessa; kahden perheterapiatyötavan opiskelu ja harjoittelu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perheen ja sosiaalisen verkoston kanssa työskentelyn erityiset tekijät. Hän pystyy hahmottamaan ongelmiin liittyvät vuorovaikutustekijät ja tarkastelemaan asiakkaan ongelmia hänen tärkeissä ihmissuhteissaan. Opiskelija kykenee myös käyttämään perheen arvioinnin menetelmiä sekä osallistumaan perheterapeuttisiin keskusteluihin. Osana tätä työtä opiskelija ymmärtää oman perhetaustan tuntemuksen merkityksen terapeuttiselle työskentelylle.

Description of prerequisites

Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville.

Study materials

GOLDENBERG, H. & GOLDENBERG, I. (2013). Family therapy: An overview (8.painos). Belmont, CA : Brooks/Cole.
Muu tentaattorin ilmoittama kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 2, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo.

Teaching