PSYS4400 Theoretical basis of clinical neuropsychology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa syvennytään aiemmin opitun, aivojen toiminnan perusteita koskevan tietämyksen pohjalta ymmärtämään, miten aivot toimivat käyttäytymisen perustana. Erityisesti suuntaudutaan selvittämään aivojen toimintahäiriöiden syntyä, kehittymistä ja seuraamuksia. Opitaan kuinka erilaiset aivotoiminnan häiriöt vaikuttavat toimintakykyyn. Opintojakso luo pohjaa kliinisen neuropsykologian asiantuntijuudelle erilaisissa toimintaympäristöissä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kliinisen neuropsykologian uusimmat käsitteet ja teoriat. Opiskelija hallitsee aivotutkimuksen ja kliinisen neuropsykologian oleelliset tiedonhankintamenetelmät. Opiskelija pystyy kriittisesti arvioimaan neuropsykologian alan tuloksia ja sovellettavuutta.

Study materials

JEHKONEN, M., SAUNAMÄKI, T., PAAVOLA, L. & VILKKI, J. (toim.) (2015). Kliininen neuropsykologia. Helsinki: Duodecim.


Luentojen sijasta voi tenttiä joko teoksen

KOLB, B. & WHISHAW, I. Q. (2008 tai uudempi). Fundamentals of human neuropsychology. New York: Worth. Osat IV ja V vuoden 2008 painoksessa. 

tai artikkelipaketin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen (arvosteluasteikko 0-5).
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kurssitehtävään ja/tai tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erin-omainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen opetukseen ja tenttiin tai pelkkään tenttin.

Teaching