PSYS3130 Personality assessment (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Description

Persoonallisuuden psykologiset arviointimenetelmät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee persoonallisuuden arvioinnin perusteet ja yleisimmät arviointimenetelmät sekä niiden mahdollisuuksia ja rajoja. Opiskelijalla on valmiudet kerätä tietoa opetetuilla menetelmillä, tulkita sitä ja antaa tutkimushavainnoista palautetta tutkitulle henkilölle.

Additional information

Vain psykologian maisterin tutkintoa opiskeleville. Suoritetaan samanaikaisesti opintojaksojen PSYS3110, PSYS3120 ja PSYS3140 kanssa. Pakollinen läsnäolo.

Description of prerequisites

Psykologian kandidaatin tutkinto tai vastaava tutkinto.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot ja ongelmakeskeiset harjoitustyöt. Pakollinen läsnäolo. Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select 1 part
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching