PSYS303 Interviewing Skills (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perehdytään ammatillisiin vuorovaikutustilanteisiin sekä harjoitellaan ja analysoidaan tilanteita ryhmässä. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee psykologin ammatin haastattelu- ja vuorovaikutustilanteiden erityispiirteet. Harjoitusten kautta opiskelija kykenee soveltamaan saamaansa tietoa osana ammatillista vuorovaikutusta.

Additional information

Vain psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskeleville. 

Study materials

KOSKI-JÄNNES, A., RIITTINEN, L. & SAARNIO, P. (2008). Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi. 

TAI

NAAR-KING, S. & SUAREZ, M. (2011). Motivational interviewing with adolescents and young adults. New York: Guilford. 

TAI

Muu tentaattorin ilmoittama kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Pakollinen läsnäolo luennoilla ja harjoitusryhmässä.
Time of teaching:
Period 3, Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching