PSYS2101 Master's thesis related project work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Projektityöt sisältävät vaihtoehtoisesti tutkimuslomakkeistojen valmistelua, postittamista, vastaanottamista ja käsittelyä; erilaisten vuorovaikutusaineistojen tallentamista, litteroimista ja koodaamista; koe-eläinten tutkimusetiikan mukaisen käsittelyn perusteita ja soveltamista ym.

Learning outcomes

Projektityöt tehtyään opiskelija tunnistaa aineiston kokoamiseen, valmisteluun ja tallentamiseen liittyvien tutkimusvaiheiden pääpiirteet oman ohjaajansa projektinjohtajan metodisten valintojen mukaisesti toteutettuna.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Projektin johtajan esittämien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Language:
Finnish
Study methods:

Tehdään projektin johtajan esittämät tehtävät.

Teaching