PSYS4700 Wellbeing and motivation in professional life (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa syvennytään joihinkin relevantteihin ja ajankohtaisiin työ- ja organisaatiopsykologian alan keskeisiin teemoihin tai ilmiöihin. Opintojaksolla hyödynnetään ajankohtaista työelämään liittyvää tutkimustietoa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa tutkittua tietoa ja ymmärrystä työ- ja organisaatiopsykologian joistakin keskeisistä aihepiireistä ja ilmiöistä, jotka liittyvät hyvinvointiin ja/tai motivaatioon työelämässä. Opintojakson teemat voivat liittyä työ- ja organisaatiopsykologian alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja/tai muihin kulloinkin ajankohtaisiin työelämäteemoihin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen tehtävään ja/tai muuhun työskentelyyn perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen tehtävään ja/tai muuhun työskentelyyn perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

: Luennot ja kirjallinen tehtävä/muu työskentely. Opintojakso voidaan järjestää yliopistollisena yhteisopetuksena.     

Teaching