PSYS3140 Other psychological assessments (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Description

Valinnaisia psykologisia arviointimenetelmiä ja ammattikäytänteitä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti psykologin ammatin sovellusalueiden arviointimenetelmiä sekä osaa soveltaa ja käyttää niitä. 

Additional information

Vain psykologian maisterin tutkintoa opiskeleville. Suoritetaan samanaikaisesti opintojaksojen PSYS3110, PSYS3120 ja PSYS3130 kanssa. Pakollinen läsnäolo.

Description of prerequisites

Psykologian kandidaatin tutkinto tai vastaava tutkinto.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot ja harjoitustehtävät. Pakollinen läsnäolo, poissaolot korvattava. Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select 2 parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching