PSYS3303 Other Types of Psychotherapy (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutustuminen erilaisiin terapiamuotoihin, terapeuttisiin sovelluksiin ja työmenetelmiin. Sisältö on vaihtuva, se ilmoitetaan kunkin lukuvuoden alussa. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee opetetun psykoterapiasuuntauksen keskeiset käsitteet ja tietää, miten kyseisen psykoterapiamuodon menetelmiä käytetään. Opiskelijalla on valmiudet ohjauksen alaisena soveltaa opittuja menetelmiä.

Description of prerequisites

Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville.

Study materials

Tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo.

Teaching