PSYS3210 Supervised Psychology Internship (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Psykologin työhön liittyvien käytänteiden ja vuorovaikutuksen ohjattu harjoittelu. Aikaisemmin hankittujen tietojen ja taitojen soveltaminen. Ohjattu kenttäharjoittelu varttuneen psykologin henkilökohtaisessa ohjauksessa (5 kuukautta) sekä laitoksella toteutettavat ohjausryhmät.

Learning outcomes

Harjoittelupaikkaa hankkiessaan opiskelija hyödyntää opintojen aikana syventynyttä kykyään esitellä ammatillista osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Harjoittelun aikana opiskelija osaa soveltaa aiemmin opinnoissaan hankkimiaan tietoja ja taitoja ammatillisessa ympäristössä, ja hänellä on valmiudet soveltaa yksilön tai yhteisön arvioinnissa käytettäviä menetelmiä sekä ohjaus-, neuvonta- ja kuntoutusmenetelmiä aidoissa asiakastilanteissa. Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa myös suunnitella ja toteuttaa ohjauksen alaisena interventioprosessin sekä hallitsee lausuntojen tai vastaavien yhteenvetojen laatimisen. Opiskelija kykenee omatoimisesti kehittämään ja jakamaan osaamistaan muuttuvissa työympäristöissä.

Additional information

Vain psykologian maisterin tutkintoa opiskeleville.

Description of prerequisites

Kandidaatin tutkinto sekä TYÖELÄMÄVALMIUDET I ja III.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Ohjattu kenttäharjoittelu varttuneen psykologin henkilökohtaisessa ohjauksessa (5 kuukautta) sekä laitoksella toteutettavat ohjausryhmät. Harjoittelun ohjausryhmissä pakollinen läsnäolo.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (28 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Harjoittelutodistus.
Language:
Finnish
Study methods:

Psykologiharjoittelu.

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Pakollinen osallistuminen harjoittelun ohjausryhmiin.
Language:
Finnish
Study methods:

Pakollinen osallistuminen harjoittelun ohjausryhmiin.

Teaching