PSYS3120 Cognitive and Neuropsychological Assessment (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kognitiiviset, kehitysdiagnostiset ja neuropsykologiset arviointikäytännöt ja -menetelmät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisten toimintojen arvioinnin perusteet ja yleisimmät arviointimenetelmät ja niiden rajoitukset. Opiskelijalla on valmiudet kerätä tietoa opetetuilla menetelmillä ja tulkita sitä.

Additional information

Vain psykologian maisterin tutkintoa opiskeleville. Suoritetaan samanaikaisesti opintojaksojen PSYS3110, PSYS3130 ja PSYS3140 kanssa. Pakollinen läsnäolo.

Description of prerequisites

Psykologian kandidaatin tutkinto tai vastaava tutkinto.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot, opetusvideot, harjoitustyöt ja tentaattorin ilmoittama kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo. Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching