PSYS4300 Studies and interventions relating to learning difficulties (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Aikuisten akateemisten opiskelutaitojen haasteiden tunnistaminen ja arviointi sekä niiden suunnitelmallinen ohjauksellinen ja rakenteellinen tukeminen. Kurssi toteutetaan monialaisena yhteistyönä yhdessä erityispedagogiikan opiskelijoiden kanssa. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida aikuisten akateemisia opiskelutaitoja sekä tukea niitä niin ohjauksellisesti kuin myös rakenteellisesti. Opiskelija on toteuttanut sekä ryhmämuotoisen että yksilöllisen akateemisiin opiskelutaitoihin liittyvän oppimisen haasteiden arvioinnin, tehnyt yhteistyössä erityisopettajaopiskelijan kanssa kahdelle opiskelijalle 5 tunnin ohjaussuunnitelman ja toteuttanut ne sekä kirjoittanut ainakin yhden lausunnon oppimisen haasteista. Lisäksi opiskelijalla on kokemusta toimimisesta työnohjauksellisissa tilanteissa.

Study materials

Oppimateriaalit jaetaan kurssin aikana.

Ohjauksessa hyödynnetään Opiskelun Taitokarttaa osana opiskelijoiden akateemisten opiskelutaitojen ohjausta. Opiskelun Taitokartta on internet-pohjainen, akateemisten opiskelutaitojen itsearviointiväline.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching