PSYS4200 Technology-assisted psychological interventions (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Psykologisten interventioiden suunnittelu, käyttö ja arviointi käytännön asiakastilanteissa työnohjauksen tuella.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää teknologia-pohjaisten interventioiden vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuteen liittyvistä tekijöistä. Hän on toteuttanut yhden tai useita tuettuja verkko-tai mobiili-interventioita. Interventioiden yhteydessä opiskelija on harjoitellut yksilöllisen tapauskuvausanalyysin hyödyntämistä interventiossa sekä menetelmiä, joilla tuetaan interventioiden käyttöä. Hänellä on myös tietoa verkko- ja mobiili-interventioiden rajoitteista sekä kokemusta toimimisesta työnohjaustilanteissa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot, seminaarit ja kirjallisuus, kirjallinen tehtävä, itsenäinen asiakastyöskentely.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Luennot, seminaarit ja kirjallisuus, kirjallinen tehtävä, itsenäinen asiakastyöskentely.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, seminaarit ja kirjallisuus, kirjallinen tehtävä, itsenäinen asiakastyöskentely.

Teaching