PSYS291 Final Examination (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Loppukoe on psykologian opintojen loppuvaiheen tiedollinen ja tiedon hankkimisen taidonnäyte. Loppukoe ei saa liittyä suoraan opiskelijan pro gradu -tutkielman aihepiiriin.

Loppukokeessa kysymyksen esittää ja suorituksen arvioi laitoksen henkilökuntaan kuuluva tutkija tai opettaja. Muutoin työskentely on täysin itsenäistä (ei ohjausta).

Learning outcomes

Loppukokeessa opiskelija osoittaa kykynsä etsiä ja tuottaa itsenäisesti psykologian erityisasiantuntijuutta osoittavaa tietoa sekä raportoida se niin, että muut alan asiantuntijat sekä asiaan vihkiytymättömät (esim. psykologin asiakkaat, yhteistyökumppanit) voivat hyötyä tuotetusta tietopaketista. Loppukoe perustuu tieteelliseen kirjallisuuteen, ja tavoitteena on asiantuntijakatsaus psykologian alan erityiskysymyksestä. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi tapahtuu kirjallisen suorituksen perusteella asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Arviointi tapahtuu kirjallisen suorituksen perusteella asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Loppukokeessa kysymyksen esittää ja suorituksen arvioi laitoksen henkilökuntaan kuuluva tutkija tai opettaja. Muutoin työskentely on täysin itsenäistä (ei ohjausta).

Teaching