PSYS3305 Child Psychotherapy (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutustuminen lasten psykoterapiaan, sen terapeuttisiin sovelluksiin ja työmenetelmiin. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee lasten psykoterapian keskeiset käsitteet ja tuntee eri terapiasuuntauksia ja –ohjelmia. Opiskelijalla on valmiudet ohjauksen alaisena soveltaa opittuja menetelmiä.

Additional information

Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville.

Study materials

SCHULMAN, KALLAND, LEIMAN, & SILTALA (TOIM) (2007). Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet. Therapeia-säätiö.

RANTA, K., FREDRIKSON, J., KOSKINEN, M., & TUOMISTO, M. (2018) (toim.). Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat. Duodecim Kustannus.

Tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus, omassa esityksessä tarvittava kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot, esitykset, kirjallinen työ ja kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo. Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön ja esitykseen perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 2, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo.

No published teaching