PSYS2102 Master's thesis ending seminar (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Seminaari, johon osallistutaan gradutyön viimeisen neljänneksen aikana siten, että pro gradun tulokset alkavat olla pääpiirteittäin jo koossa. Jokainen osallistuja sekä esittää omaa työtään, että osallistuu kommentaattorina oman ryhmänsä töiden käsittelyyn.

Learning outcomes

Kurssin tehtyään opiskelija osaa tehdä laajaa omaa tutkimusta ja sen tuloksia koskevan kongressiesityksen laajuisen esityksen, osaa vastata yleisöltä tuleviin, yllättäviinkin, sen sisältöä koskeviin kysymyksiin ja viestiä näin ollen omasta tieteellisestä työstään tutkijayhteisölle sekä edelleen antaa vertaispalautetta tieteellisestä tutkimuksesta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista yhteen seminaariin sekä työn esittäjänä että kommentaattorina.
Time of teaching:
Period 4, Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen yhteen seminaariin sekä työn esittäjänä että kommentaattorina. 

Teaching