PSYS302 Developing Personal Competencies (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tarkastellaan ja analysoidaan sekä harjoitellaan omaan elämään liittyviä vuorovaikutustilanteita ryhmässä. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida omia henkilökohtaisia vuorovaikutustilanteitaan ja soveltaa saamaansa tietoa itsetuntemuksensa lisäämiseksi. Lisäksi opiskelija kehittää henkilökohtaisia taitojaan käsitellä omia tunteitaan ja ajatuksiaan rakentavasti. Nämä taidot tukevat opiskelijan omaa hyvinvointia ja vahvistavat valmiutta muiden hyvinvoinnin tukemiseen. Opiskelija saa omakohtaisen kokemuksen psykologisten interventioiden käytöstä ryhmässä sekä kokemuksen myös asiakkaan asemaan asettumisesta. Opiskelijat sopivat ryhmän työskentelyn säännöistä sekä perehtyvät käytännössä ryhmämuotoiseen toimintaan liittyviin eettisiin näkökohtiin.

Additional information

Vain psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskeleville.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Pakollinen osallistuminen säännöllisesti kokoontuviin pienryhmiin, mahdollisesti tehtäviä.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 2, Period 1, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Language:
Finnish
Study methods:

Pakollinen osallistuminen säännöllisesti kokoontuviin pienryhmiin, mahdollisesti tehtäviä. 

Teaching