PSYS301 Orientation on Professional Fields of Practice (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Monipuolinen tutustuminen psykologin ammattiin, tehtäviin ja tutkimukseen eri sovellusalueilla. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian tieteenalana ja ammattina. Opiskelija tuntee psykologian keskeisiä tutkimusaloja, ammatin eri sovellusalueita ja tehtäviä sekä ymmärtää psykologin työn moniammatillisen luonteen, ammatin kehittymisen ja sen yhteydet yhteiskunnallisiin muutoksiin ja tutkimukseen.

Additional information

Vain psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskeleville.

Study materials

NIEMINEN, P., NEVALAINEN, V. & HOLMA, J. (toim.) (2010). Psykologin ammattikäytännöt. Helsinki: Edita. Tai muu tentaattorin ilmoittama kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Pakollinen läsnäolo harjoittelun ohjausryhmissä sekä tutkimusalojen ja työtehtävien esittelyissä, lukemispäiväkirja luettavasta kirjallisuudesta.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching