Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher)

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

HuK-tutkinnon suorittanut
  • hallitsee suomen kielen ja kirjallisuuden opettamisen kannalta keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
  • hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
  • arvostaa tieteellistä tietoa pedagogisen toimintansa pohjana
  • osaa soveltaa tieteellistä tietoa pedagogisissa tehtävissä ja tunnistaa eettisen vastuunsa
  • hallitsee keskeiset opettajan työssä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
  • osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa ryhmissä ja yhteisöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
  • tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Structure

Select all (152+ cr)