TAIA1101 Aesthetics and Theory of Art (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Länsimaisen estetiikan ja taiteenteorian pääpiirteet antiikista nykyaikaan. Pääpaino on 1700-luvun lopun valistuksesta ja romantiikasta kehittyneen modernin estetiikan ja taiteen perinteessä, jonka vaikutukset ulottuvat postmoderniin ja nykytaiteeseen. Opintojaksolla perehdytään tähän historiaan kokoavasti ja luetaan alkuperäistekstejä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee länsimaisen estetiikan kehityksen pääpiirteet,
  • ymmärtää taiteen ja sen teorian vuorovaikutteisen suhteen sekä
  • tunnistaa ja pystyy erittelemään esteettisistä ja taiteen arvoista esitettyjä argumentteja.

Literature

  • Bredin, Hugh; Santoro-Brienza, Liberato: Philosophies of Art and Beauty: introducing aesthetics. Edinburgh : Edinburgh University Press cop 2000.
  • Reiners, Ilona; Seppä, Anita; Vuorinen, Jyri (toim.): Estetiikan klassikot Platonista Tolstoihin. Helsinki: Gaudeamus 2009. (Valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa.)
  • Reiners, Ilona; Seppä, Anita; Vuorinen, Jyri; Simmel, Georg (toim.): Estetiikan klassikot. II, Modernista postmoderniin. Helsinki: Gaudeamus 2016. (Valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa.)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching