SKIP304 Academic Literacies (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään lukemisen ja kirjoittamisen tapoihin ja funktioihin akateemisessa kontekstissa. Lisäksi tutustutaan tiedonhaun perusteisiin, oman alan keskeisiin lähteisiin sekä luetaan ja kirjoitetaan yliopisto-opiskelussa tarvittavia tekstilajeja. Perehdytään lähteiden käyttöön liittyviin eettisiin periaatteisiin ja yliopiston eettisiin ohjeistuksiin. Kurssilla perehdytään kielenhuollon ohjeisiin ja lähteisiin sekä tarkastellaan omia ja toisten tekstejä kielenhuollon näkökulmasta.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. referaatti, essee, oppimispäiväkirja) ja niiden konventiot
  • tuntee oman alan tiedonhaun käytänteitä (mm. hakutermien muodostaminen, keskeiset tiedonlähteet ja tietokannat)
  • osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä lähteenä omissa teksteissään
  • osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja
  • tuntee lähteiden käyttöön liittyvät eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä kirjoittaessaan
  • tuntee kielenohjailun periaatteet ja instituutiot sekä tärkeimmät kielenhuoltajan apuneuvot
  • ymmärtää kielenhuollon normien sopimuksellisen luonteen
  • ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen
  • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä eri näkökulmista.

Additional information

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Itsenäinen työskentely mahdollinen vähintään 3. vuoden sivuaineopiskelijoille.
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely & kirjalliset tehtävät.
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjalliset tehtävät.

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely & kirjalliset tehtävät.

Teaching