SKIP4003 Language awareness and language policies (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla käsitellään kielipolitiikkaan, kieli-identiteettiin, kielen synkroniseen vaihteluun ja monikielistyvään yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielen merkityksen yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta
  • tuntee sosiolingvistiikan peruskäsitteitä
  •  tuntee kielen ja kieliyhteisön ajankohtaisia muutosprosesseja
  • osaa eritellä omaa kieli-identiteettiään ja tunnistaa ympäristössä vallitsevia kieli-ideologioita
  • tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua sekä tunnistaa oman roolinsa kielipoliittisena toimijana
  • tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
  • ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
  • tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua ja osaa perustella omia niihin liittyviä näkemyksiään.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tentti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tentti.
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish

Teaching