SKIP3036 Prescriptive grammar and text analysis (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla huolletaan tekstejä ja niiden kieltä. Lisäksi perehdytään keskeisiin tekstilingvistiikan käsitteisiin (mm. tekstityyppi, tekstilaji, koheesio, koherenssi, informaatiorakenne) ja harjoitellaan niiden soveltamista. Teksteistä annetaan myös palautetta.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella ja huoltaa kokonaisia tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina
  • osaa toimittaa tekstejä, antaa niistä palautetta ja perustella omat ratkaisunsa
  • ymmärtää, että tekstinhuolto edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja asenteellista joustoa sekä valmiutta perehtyä tekstien aiheisiin
  • osaa määritellä tekstilingvistiikan peruskäsitteitä sekä käyttää niitä analysoidessaan tekstejä 
  • tuntee tekstilingvistisen tutkimuksen lähtökohdat ja perusideat.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, opintopiiri & kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjalliset tehtävät.

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, opintopiiri & kirjalliset tehtävät.

Teaching