SKIA607 Theory and Practice of First Language Teaching (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla syvennytään tekstitaitojen teorioihin osana monilukutaitoa sekä näiden opettamisen ja arvioinnin menetelmiin. Lisäksi perehdytään pedagogisen kielitiedon periaatteisiin ja kielitietoiseen äidinkielen opetukseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee keskeisimpiä pedagogisen kielitiedon, tekstitaitojen, monilukutaidon, lukemisen ja kirjoittamisen kuvausmalleja ja teorioita sekä kirjoittamistaitojen arviointimenetelmiä
  • ymmärtää edellisten merkityksen ja aseman äidinkielen opetuksessa
  • osaa selittää ja vertailla kuvausmalleja ja teorioita ja pohtia niiden vaikutusta siihen, miten äidinkieltä opitaan ja opetetaan
  • osaa soveltaa kielioppitietojaan äidinkielen opetuksessa, selittää yleistajuisesti keskeisiä käsitteitä ja vastata niitä koskeviin kysymyksiin
  • osaa laatia ja arvioida kielioppi-, lukemis- ja kirjoittamistehtäviä.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät.
Language:
Finnish

Teaching