SKIA2015 History of Finnish Language (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla käsitellään suomen kielen historiallista taustaa, kehittymistä ja kirjasuomen eri vaiheita pääpiirteissään. Kurssilla tarkastellaan myös nykypuhekielen keskeisten piirteiden taustaa aluemurteissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielen nykyilmiöitä historiallisesta taustasta käsin
  • ymmärtää kielen rakenteiden pitkäaikaisten kehityslinjojen luonteen suomen kielen ja sen sukukielten näkökulmasta
  • pystyy tarkastelemaan suomen kieltä typologisesta näkökulmasta ja vertailemaan sitä muihin kieliin
  • tuntee suomen kielen aluemurteiden muotoutumisen ja niiden ominaispiirteet
  • tuntee suomen kielen sanaston rakentumisen ja kulttuurihistoriallisen taustan
  • tuntee kirjoitetun suomen kehityslinjoja ja niihin vaikuttavia syitä.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 60 %) ja tentti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään60 %) ja tentti.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja tentti.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Luentovideot ja kirjalliset tehtävät.

Teaching