KIRP122 Literary Analysis (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä eri kirjallisuudenlajien (proosa, lyriikka, draama) ominaispiirteet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kirjallisuusanalyysin perusteet ja keskeisen käsitteistön

  • pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin

  • osaa soveltaa keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä.

Literature

  • Taustakirjallisuus: Mäkikalli ja Steinby (toim.): Johdatus kirjallisuusanalyysiin; ISBN: 9789522223814

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching