AKIA1000 Maturity Exam (0 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies, Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.

Opiskelijan kirjoittaessa kypsyysnäytteen muulla kuin koulusivistys- tai äidinkielellään kypsyysnäytteen arvioinnissa korostuvat perehtyneisyys tutkielman alaan ja akateemisen kirjoitustyylin hallinta.

Suoritustavat

Esseetyyppinen pohtiva asiantuntijateksti, joka suoritetaan tenttitilaisuudessa.

Arviointiperusteet

Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasunkin puolesta.

Learning outcomes

Kypsyysnäytteellä opiskelija
- osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja
- osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
No published teaching
x

Exam (0 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish

Teaching