SKIA216 Finnish in Grammars (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla käsitellään kielen rakenteita korostaen merkityksen ja muodon yhteispeliä ja tarkastellaan muuttuvia kielikäsityksiä ja kielioppeja.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kieliopin muuttuvina ja keskenään vaihtoehtoisina tapoina kuvata kieltä sekä osaa soveltaa erilaisia näkemyksiä kielen analyysiin
  • osaa arvioida kielioppikäsitysten soveltuvuutta puhutun ja kirjoitetun kielen käytön ja ilmiöiden tarkasteluun
  • tunnistaa ja osaa eritellä erilaisia kielioppiteorioita sekä niiden taustalla vaikuttavia kielikäsityksiä
  • pystyy tekemään ja perustelemaan käytännöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja eri kieli- ja kielioppinäkemykset huomioiden.

Description of prerequisites

Avoimessa yliopistossa esitietona ovat suomen kielen perusopinnot tai perusopintoja vastaavat tiedot. Kohta Suositellut esitiedot ei koske avoimen yliopiston opiskelijoita.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävät, ryhmätentti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät, ryhmätentti.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjalliset tehtävät ja oppimistehtävät.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tentti.
Language:
Finnish

Teaching