SKIA602 Finnish as a Second Language (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen toisena kielenä. Suomen kieltä opittavana kielenä sekä oppimisprosessin kulkua käsitellään alan tutkimusten valossa ja erilaisten pohdintatehtävien avulla. Opetuksen lähtökohtiin ja käytänteisiin tutustutaan myös havainnoimalla suomi toisena kielenä -oppitunteja. Samalla tehdään näkyväksi kielitietoisuuden sekä erilaisten kieli- ja oppimiskäsitysten vaikutusta oppimiseen, opetukseen ja arviointiin. Kielitaidon arvioinnin keskeisiin periaatteisiin tutustutaan käytännön harjoitusten tuella.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella suomen kieltä opittavana kielenä
  • osaa havainnoida suomen kielen oppimisprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä
  • tuntee suomi toisena kielenä -opetuksen lähtökohtia ja käytänteitä
  • ymmärtää kielitietoisuuden merkityksen suomi toisena kielenä -opetuksessa ja -oppimisessa
  • tuntee suomen kielen taidon arvioinnin keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä ohjatusti.

Description of prerequisites

- SKIP204 Sanoista lauseiksi ja SKIP203 Äänteistä puheeksi tai  SKIP2001 ja SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I ja II; 

- SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset tai SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka

- KLSA124 Johdatusta kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimukseen tai KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

Compulsory prerequisites

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen monimuotototeutus.

Teaching