SKIA3003 Analyzing texts and genres (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa perehdytään kielitieteellisen tekstien ja tekstilajien tutkimuksen lähtökohtiin ja keskeisiin käsitteisiin, joita erityisesti suomen kielen tutkimuksessa on hyödynnetty. Tarkastellaan sekä kirjoitettuja, puhuttuja että multimodaalisia tekstejä ja pohditaan kielen ja muiden semioottisten resurssien suhdetta. Opintojaksossa luetaan tutkimusalaa käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta ja tehdään harjoituksia, joissa muun muassa pohditaan keskeisiä käsitteitä ja analysoidaan erityyppisiä tekstiaineistoja.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä kielitieteellisen tekstien tutkimuksen lähtökohtia
  • tunnistaa, että tekstit ovat usein multimodaalisia ja pohtia, miten niiden multimodaalisuus tulee ottaa analyysissa huomioon
  • tarkastella tekstejä suhteessa niiden tilanne- ja kulttuurisidonnaiseen luonteeseen
  • selittää, millä tavoin tekstejä voidaan tarkastella lajien ja lajiutumisen näkökulmasta
  • tarkastella tekstejä ja tekstilajeja niiden päämäärän, rakenteen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta
  • määritellä keskeisiä tekstien tutkimukseen liittyviä käsitteitä ja soveltaa niitä analysoidessaan erityyppisiä tekstejä
  • arvioida, millä tavoin tekstien ja tekstilajien tutkimusta voi hyödyntää työelämässä.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 50 %) ja kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 50 %) ja kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish

Teaching