SKIA402 Onomastics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan nimistöntutkimuksen metodeihin ja tärkeimpiin tutkimuskohteisiin, kuten paikannimistöön, henkilönimistöön ja kaupalliseen nimistöön. 

Arviointiperusteet

- osallistuminen opetukseen: läsnäolo vähintään 80 % ja oppimistehtävien suorittaminen 

- itsenäinen suoritus: kirjalliset tehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee nimistöntutkimuksen periaatteet ja tutkimuskohteet
  • tuntee virallisen ja epävirallisen nimistön rakenteen, muodostuksen ja kielisosiologisen taustan
  • kykenee soveltamaan tietojaan opetuksen lisäksi erityyppisissä asiantuntijatehtävissä, kuten kaavanimistön suunnittelussa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja oppimistehtävien suorittaminen.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja oppimistehtävien suorittaminen.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja oppimispäiväkirja.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish

Teaching