SKIA4003 Language in changing societes (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään sosiolingvistisen tutkimuksen kehitykseen, kielenkäyttöön vaikuttavien sosiaalisten taustamuuttujiin ja kielen muutokseen. Lisäksi käsitellään kielen muutosta ja diffuusiota, monikielisyyttä ja kieli-identiteettejä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee sosiolingvistiikan keskeisiä suuntauksia ja on perehtynyt alan tutkimuksiin
  • ymmärtää sosiaalisten taustatekijöiden merkityksen kielenkäytössä ja variaatiossa
  • tuntee monikielistyvien yhteisöjen kielellisiä käytänteitä ja identiteettikysymyksiä
  • on perehtynyt tilanteisen, sosiaalisen ja synkronisen vaihtelun analyysiin.

Compulsory prerequisites

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Pienryhmäesitelmä, aktiivinen osallistuminen kurssin sisällöntuotantoon ja tentti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjallinen suoritus.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Pienryhmäesitelmä, aktiivinen osallistuminen kurssin sisällöntuotantoon ja tentti.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, pienryhmäesitelmät, oppimistehtävät ja tentti.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallinen suoritus.
Language:
Finnish

Teaching