SKIA305 Literacies in Professional Context (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään kieliasiantuntijan työelämässä tarvitsemiin tekstilajeihin ja valmiuksiin. Painopiste on kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä tilanteisen kielenkäytön viitekehyksessä. Opintojakso sisältää työelämän keskeisten tekstilajien kirjoittamista, asiantuntijapuheenvuorojen pitämistä, vertaispalautteen antamista sekä tekstinhuoltoa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tuottaa tekstejä erilaisiin viestinnällisiin tarpeisiin suullisesti ja kirjallisesti
 • osaa arvioida kirjoittamista ja kirjoitettuja tekstejä osana viestintää eri konteksteissa
 • osaa toimittaa ja huoltaa eri elämänalueiden tekstejä ja antaa niistä palautetta suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää yhtenäisten käytänteiden ja tyylin merkityksen viestinnässä ja on valmis jatkuvasti ajantasaistamaan tietämystään.

Compulsory prerequisites

 • Prerequisite group 1
  • SKIP3035 Normative grammar and texts (4 cr)Not published for this curriculum period
 • OR
 • Prerequisite group 2
 • OR
 • Prerequisite group 3
  • SKIP303 Language Use and Standards (0 cr)Not published for this curriculum period
  • SKIP305 Working with Texts in Practice (0 cr)Not published for this curriculum period

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjalliset ja suulliset tehtävät.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjalliset ja suulliset tehtävät.

Teaching