ITAAINERI Intermediate Studies in Italian Language as Optional Studies (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

Linjan A opinnot ovat kielitieteellisesti painotettuja ja niihin kuuluu oleellisena osana kulttuuriopintoja.

Italian kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin.

Kulttuuriopinnot painottuvat erityisesti niille osa-alueille, joihin Italialla ja italian kielellä on ollut Euroopan historiassa merkitystä: renessanssin kulttuurista italialaisen oopperan leviämiseen, taiteesta elokuvaan. Kieliopinnoissaan opiskelija saavuttaa vankan kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon.

Linjan A valitseva opiskelija tarvitsee italian kieltä, sujuvan arkikäytön lisäksi, koska on laajemmin kiinnostunut kulttuurista ja haluaa syventää opintojaan.

Italian aineopinnoissa (35 op) tutustutaan edellisen lisäksi kielen kehitykseen, italialaiseen kielentutkimukseen, italian didaktiikkaan, italialaiseen yhteiskuntaan sekä klassiseen kirjallisuuteen 1200-luvulta alkaen. Italian kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin.

Learning outcomes

Italian kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija (perusopintojen osaamistavoitteiden lisäksi)
- on hankkinut vankan kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon
- osaa käyttää italian kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän haastavimmissakin viestintätilanteissa
- on syventänyt tietonsa italian kielen kehityksestä, italialaisesta kielentutkimuksesta, italialaisesta yhteiskunnasta sekä klassisesta kirjallisuudesta 1200-luvulta alkaen.
- on syventänyt tietonsa niistä osa-alueista, joihin Italialla ja italian kielellä on ollut Euroopan historiassa merkitystä: renessanssin kulttuurista italialaisen oopperan leviämiseen, taiteesta elokuvaan.
- ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä
- havainnoi Italian niemimaan kulttuurivaihtelun erityispiirteitä
- tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset piirteet ja haasteet sekä osaa ottaa ne huomioon viestinnässään
- osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä kehittävällä otteella

Structure

Select 35 cr