ITAA123 Literacy 3 (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kontrastiivisesti italian kielioppia ja sanastoa kirjallisten harjoitusten avulla.

Suoritustavat

Kirjalliset harjoitukset.

Opiskelija valmistaa viikoittain tunnilla harjoitustekstejä opettajan johdolla. Yksilö- ja ryhmätyötä.

Kurssi sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia kuten, tiivistelmiä ja referaatteja italiaksi. Tekstit valmistetaan etukäteen ja tarkastetaan opettajan johdolla.

Pakolliset harjoitukset.

Arviointiperusteet

1) Tenttisuoritus.
Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 52) Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.
Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.

Learning outcomes

1) Suomen kielestä italian kieleen 2 op

Kurssin aikana opiskelijan sanavarasto laajenee merkittävästi. Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta
- osaa käyttää syntaktisia rakenteita joustavasti
- kykenee oivaltamaan tarpeeksi hyvin tekstien tyyliseikkoja
- osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön
- pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa

2) Kirjallinen taito 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa rakentaa kieliopillisesti korrekteja italiankielisiä lauseita suomenkielisen tekstin pohjalta
- osaa käyttää syntaktisia rakenteita joustavasti
- kykenee oivaltamaan tarpeeksi hyvin tekstien tyyliseikkoja
- osaa selittää italian kielellä erilaisten suomenkielisten tekstien sisällön
- pystyy kirjoittamaan italiaksi yksinkertaista asiatekstiä, tiivistelmiä ja referaatteja ja osaa käyttää uutta sanavarastoa
- osaa kirjoittaa jäsenneltyjä tekstejä
- on italiankielisen akateemisen kirjoittamisen perustaidot

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
- ryhmätyötaidot
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Description of prerequisites

Edeltävät tiedot: Perusopintojen ITAP123 Tekstitaidot 1-kurssin suoritus.

Study materials

Harjoitusmonisteet.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item