ITAA132 Italian Literature 2 (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Italian keskiajan ja renessanssin kirjallisuus.

Suoritustavat

Joko luento sekä essee tai tentti tai kirjatentti. Teosten omakohtainen tuntemus ja analysointi kielen ja sisällön kannalta.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/essee.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Opiskelija tunnistaa kyseisten aikakausien kulttuurihistoriaa ja aatehistoriaa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa Italian kirjallisuuden historian pääpiirteet alkujuurilta 1500-luvulle saakka
- tuntee opiskellun aikakauden tärkeimpien kirjailijoiden elämän ja teokset, sekä osaa yhdistää ne historialliseen, poliittiseen ja maantieteelliseen kontekstiin
- osaa tunnistaa eri kirjallisuuslajien tunnuspiirteet

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
- kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja
- kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta
- vuorovaikutustaidot
- rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Description of prerequisites

Edeltävät tiedot: Perusopintojen kirjallisuuskurssien suoritus.

Literature

  • Armellini-Colombo, Guida alla letteratura italiana, s. 4-211<br />Kommentoidut tekstit: Dante, Divina Commedia: 2 laulua Infernosta ja 1 Purgatoriosta, sekä otteita Petrarcan, Boccaccion, Machiavellin, Arioston teoksista. (OPTIMA); ISBN: 88-08-09628-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item